Profesjonalna Obsługa Pacjetna

Szkolenia dla farmacji

Program ramowy Asertywność

Blok wstępny
 • Cele szkolenia
 • Reguły pracy podczas szkolenia

Asertywność
 • Definicja asertywność
 • Jakie przyjmujemy postawy (agresywna, asertywna, ulegała)
 • Test – jaką postawę przyjmuję wobec innych
 • Korzyści z bycia asertywnym
 • Praca nad poczuciem własnej wartości
 • Mapa asertywności
 • Pięć praw osobistych Herberta Fensterheima

Asertywność w kontaktach z pacjentami
 • Moje prawa w kontakcie z pacjentami
 • Komunikat JA
 • Miękko do ludzi twardo do problemu (sprawy)
 • Test – czy jestem asertywny

Techniki asertywne
 • Jak asertywnie odmówić pacjentowi
 • Technika zdartej płyty czyli wielokrotne odmawiania pacjentowi
 • Jak asertywnie reagować na zastrzeżenia pacjenta
 • Zamiana oceny na opinie
 • Zamglanie
 • Technik stawiana granic wobec agresywnych pacjentów
 • Demaskowanie aluzji pacjenta
 • Uprzedzanie krytyki

Komunikacja asertywna
 • Jak udzielać informacji pacjentowi
 • Mowa ciała osoby asertywnej
Szkolenia dla farmacji
 

Copyright © 2015-2024 Profesjonalna Obsługa Klienta. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Pro Acti Training.