Profesjonalna Obsługa Pacjetna

Referencje
Referencje RoyalMed Referencje Przychodnia Wilanów Referencje ZOZ Żoliborz Referencje Przychodnia Promedica Referencje Przychodnia Doktor A Referencje Żoliborz Referencje Konwaliowa Referencje Gamma Referencje Przychodnia Vital Medica Referencje REH Medica Referencje Malvita Referencje Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Referencje Przychodnia Famil Med Referencje Grapa Referencje ZOS Piaseczno Referencje Onkolmed Referencje Hospicjum Referencje ZOS Piaseczno 2 Referencje ZOS Błonie Referencje ATR Referencje CKR Referencje CKR Referencje Medicus Referencje Medicus

 

Testimoniale

 

Niniejszym potwierdzam, Pan Wiktor Wojciechowski przeprowadził dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brochowie szkolnie Profesjonalna Obsługa Pacjenta.
Uczestniczki szkolenia zdobyły praktyczną wiedzę związaną z profesjonalną obsługą pacjenta w przychodni zdrowia. Wszystkie zagadnienia zostały omówione w ciekawy i przystępny sposób z uwzględnieniem specyfiki pracy naszej placówki. Rekomenduję Pana Wiktora Wojciechowskiego jako solidnego i profesjonalnego trenera szkoleń dla sektora medycznego.

Monika Wideńska
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brochowie
W dniu 22 października 2016 roku Pan Wiktor Wojciechowski przeprowadził dla pracowników NZOZ Malvita szkolnie Profesjonalna Obsługa Pacjenta. Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie wynikające z profesjonalnego przygotowania i prowadzenia szkolenia, które w pełni spełniło nasze oczekiwania i pomogło podnieść kompetencje w zakresie profesjonalnej obsługi pacjentów. Szkolenie miało charakter warsztatowy angażując do aktywności wszystkie uczestniczki. Rekomendujemy wszystkim, którzy są zainteresowani skutecznym rozwojem pracowników Pana Wiktora Wojciechowskiego.

Agnieszka Tuszyńska – Masicz
Z-ca Dyrektora ds. Administracji Malvita
W dniu 15 października 2016 roku pracownicy Centrum Rehabilitacji REH MEDICA uczestniczyli w szkoleniu Profesjonalna Obsługa Pacjenta. W szkoleniu uczestniczyło 11 osób. Szkolenie prowadził Pan Wiktor Wojciechowski.
Uczestnicy pozytywnie ocenili merytoryczne przygotowanie trenera, bardzo dobry kontakt z uczestnikami oraz ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Z przyjemnością rekomenduję Pana Wiktora jako kompetentnego trenera Profesjonalnej Obsługi Pacjenta.

Elżbieta Nowacka
Prezes REH Medica
Trener Pan Wiktor Wojciechowski, w dniu 17 października 2016 roku przeprowadził dla pracowników Przychodni Vital Medica szkolnie Profesjonalna Obsługa Pacjenta. Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie z należytą starannością.
Uczestnicy wysoko ocenili merytoryczne przygotowanie trenera, sposób prowadzenia szkolenia oraz miłą atmosferę. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w codziennej pracy. Z pełnym przekonaniem polecam Pana Wiktora Wojciechowskiego, jako kompetentnego trenera Profesjonalnej Obsługi Pacjenta.

Monika Gluba – Stasiak
Prezes Zarządu Vital Medica
W dniu 14 lipca 2015 roku pracownicy Centrum Medycznego Gamma uczestniczyli w szkoleniu Profesjonalna Obsługa Pacjenta. Szkolenie prowadził Pan Wiktor Wojciechowski. W szkoleniu brało udział 8 osób. Pan Wiktor Wojciechowski prowadził szkolenie w bardzo interesujący sposób z uwzględnieniem specyfiki pracy naszego Centrum Medycznego.
Trener wykazał się praktyczną wiedzą, którą dzielił się z uczestnikami. Z przyjemnością mogę zarekomendować Pana Wiktora Wojciechowskiego jako kompetentnego trenera Profesjonalnej Obsługi Pacjenta.

Jan Stanclik
Prezes Zarządu Szpital Gamma
Z przyjemnością polecamy Pana Wiktora Wojciechowskiego, który w dniu 8 marca 2015 roku prowadził szkolenie z zakresu Profesjonalnej Obsługi Pacjenta. W szkoleniu uczestniczyło 5 rejestratorek Przychodni Wilanów.
Szkolenia obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Trener został oceniony przez uczestniczki pozytywnie ze względu na przygotowanie merytoryczne i umiejętność przekazywania wiedzy oraz zaangażowanie.

Karolina Koślicka
Kierownik ds. Administracji Przychodnia Wilanów
Z przyjemnością polecamy Pana Wiktora Wojciechowskiego, który w dniu 26 maja 2015 roku przeprowadził szkolenie Profesjonalna Obsługa Pacjenta. W szkoleniu brali udział pracownicy Centrum Medycznego doktor A. Uczestnicy pozytywnie ocenili merytoryczne przygotowanie trenera Pana Wiktora Wojciechowskiego, bardzo dobry kontakt z uczestnikami oraz ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.

Alicja Zielińska
Dyrektor Medyczny doktorA
Pan Wiktor Wojciechowski w dniu 12 czerwca 2015 roku przeprowadził szkolenie Profesjonalna Obsługa Pacjenta. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KONWALIOWA. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania, trener został wysoko oceniony przez uczestników szkolenia za wiedzę merytoryczną oraz sposób prowadzenia szkolenia. W przyszłości na pewno będziemy korzystali z usług Pana Wiktora Wojciechowskiego.

Magdalena Bednik
Kierownik Konwaliowa
W dniu 7 listopada 2014 roku Pan Wiktor Wojciechowski przeprowadził szkolenie „Profesjonalna obsługa pacjenta” dla pracowników Centrum Medycznego RoyalMed. Szkolenie miało charakter warsztatu złożonego z ćwiczeń, dyskusji i scenek. Uczestnicy podkreślali merytoryczne przygotowanie trenera Pana Wiktora Wojciechowskiego, bardzo dobry kontakt, a przede wszystkim jasny i zrozumiały sposób przedstawiania zagadnień poparty licznymi przykładami. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Pana Wiktora Wojciechowskiego jako rzetelnego i kompetentnego trenera.

Katarzyna Albrecht
Dyrektor Centrum Medyczne RoyalMed
W dniach 13 i 22.05.2015 P. Wiktor Wojciechowski – trener i menedżer projektów rozwojowych przeprowadził dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz szkolenie w zakresie profesjonalnej obsługi pacjenta. Szkolenie zostało zrealizowane z należytą starannością i zapewnieniem wysokiej jakości. Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę i umiejętności zgodnie z założonym programem szkolenia. Bardzo wysoko ocenili jakość szkolenia, jego praktyczny wymiar i styl prowadzenia zajęć. Polecam P. Wiktora Wojciechowskiego jako profesjonalnie przygotowanego do współpracy partnera w zakresie szkoleń.

Alicja Szymaniuk
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych ZOZ Żoliborz
Pan Wiktor Wojciechowski w dniu 25 kwietnia 2015 przeprowadził szkolenie Profesjonalna Obsługa Pacjenta dla 11 uczestniczek Centrum Medycznego Promedica. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania przede wszystkim ze względu na wysoki poziom przygotowania trenera, dostosowanie programy do naszych potrzeb oraz stworzenie atmosfery sprzyjającej przyswajaniu wiedzy. Szkolenie było przeprowadzone z dużym profesjonalizmem i każdy jego etap był dla nas niezwykle interesujący, praktyczny charakter szkolenia spowodował, że zdobyte umiejętności będziemy mogli zastosować w naszej pracy. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Pana Wiktora Wojciechowskiego jako rzetelnego i kompetentnego trenera.

Regina Szostak
Koordynator ProMedica
Pan Wiktor Wojciechowski w dniu 19 listopada 2016 przeprowadził szkolenie Profesjonalna Obsługa Pacjenta dla 11 pracowniczek Przychodni Grapa w Konstancinie Jeziornie.
Wartość merytoryczna szkolenia odpowiadała naszym potrzebom. Pan Wiktor wszystkie zagadnienia omawiał zrozumiale i interesująco. Teorię popierał licznymi przykładami z życia. Uczestniczki szkolenia pozytywnie oceniły kompetencje trenera, znajomość prezentowanego tematu, sposób prowadzenia zajęć, przekazywania wiedzy oraz przyjazną atmosferę podczas szkolenia.
Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Pana Wiktora Wojciechowskiego jako rzetelnego i kompetentnego trenera.

Iwona Maj
Dyrektor operacyjny
Niniejszym listem pragniemy podziękować i udzielić rekomendacji Panu Wiktorowi Wojciechowskiemu. Pan Wiktor Wojciechowski w dniach 11.04.2017, 26.05.2017, 09.10.2017, 06.02.2018 przeprowadził cykl szkoleniowy Profesjonalna Obsługa Pacjenta. W szkoleniach uczestniczył personel Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie.
Szkolenia były nieocenionym źródłem wiedzy i nowych umiejętności. Prowadzone sumiennie na wysokim poziomie merytorycznym z pełnym zaangażowaniem trenera. Pan Wiktor przekazuje wiedzę w sposób interesujący uwzględniając indywidualne potrzeby każdego uczestnika. Wszystkim szkoleniom towarzyszyła doskonała atmosfera. Jesteśmy usatysfakcjonowani współpracą z Panem Wiktorem Wojciechowskim, i z pełnym przekonaniem rekomendujemy Pana Wiktora, jako doświadczonego i godnego zaufania trenera.

ks. dr Dariusz Czupryński
Dyrektor Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie
Pan Wiktor Wojciechowski, w dniu 20 stycznia 2018 roku przeprowadził szkolenie Asertywność w kontakcie z pacjentem. W szkoleniu uczestniczyło 9 osób.
Prowadzący w sposób przystępny omówił zagadnienia związane z tematem szkolenia, kładąc szczególny nacisk na obsługę trudnego pacjenta. Polecamy Pana Wiktora Wojciechowskiego, jako doświadczonego trenera.

mgr Marta Dorociak-Burza
Dyrektor SZPZLO w Piasecznie
Pan Wiktor Wojciechowski w dniu 03 lutego 2018 roku przeprowadził szkolenie Profesjonalna Obsługa Pacjenta. Uczestnikami szkolenia było 10 pracowniczek Przychodni Lekarskiej SGP ZOZ w Błoniu.
Sposób prowadzenia zajęć, atmosfera podczas szkolenia oraz zaangażowanie trenera zasługują na najwyższe uznanie. Prowadzący posiada szeroką wiedzę z zakresu obsługi pacjenta, pracy rejestracji oraz sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali starannie przygotowane materiały szkoleniowe.
Z przyjemnością rekomendujemy Pana Wiktora Wojciechowskiego, jako doświadczonego i godnego zaufania trenera.

dr n. med. Paweł Poppe
Dyrektor SGPZOPZ
W dniu 03 marca 2018 roku, Pan Wiktor Wojciechowski przeprowadził szkolenie Profesjonalna Obsługa Pacjenta. W szkoleniu brało udział 7 pracowników Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ATR w Pruszkowie.
Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Program był dopasowany do specyfiki naszej przychodni. Trener wykazał się dużą wiedzą w zakresie obsługi pacjenta, budowania pozytywnego wizerunku oraz współpracy w zespole.
Z przyjemnością rekomendujemy Pana Wiktora Wojciechowskiego, jako doświadczonego i godnego zaufania trenera.

Małgorzata Mańko
Dyrektor SPL ATR
Pan Wiktor Wojciechowski w okresie od stycznia do maja 2017 przeprowadził projekt szkoleniowy Profesjonalna Obsługa Pacjenta. Uczestnikami projektu byli pracownicy rejestracji CKR Majdańska.
Projekt obejmował następujące etapy:
  • Badanie Tajemniczy Pacjent
  • 3 dni szkolenia (24 godziny)
  • 3 dni Training on the job (18 godzin)
Projekt został starannie przygotowany oraz przeprowadzony z pełnym zaangażowaniem.
Współpraca z Panem Wiktorem Wojciechowskim, daje mam podstawę zarekomendować go w obszarze rozwoju personelu placówek medycznych.

Urszula Golnik-Cichoń
Kierownik ds. Marketingu i PR
W dniach 27 maja 2017 i 04 czerwca 2017, Pan Wiktor Wojciechowski przeprowadził dwa szkolenia Profesjonalna Obsługa Pacjenta dla pracowników recepcji głównej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie.
Szkolenia odpowiadały naszym realnym potrzebom. Warsztatowy charakter szkolenia, duża dynamika oraz zaangażowanie prowadzącego przełożyły się na wzrost kompetencji uczestników.
Cenimy sobie współpracę z Panem Wiktorem Wojciechowskim i rekomendujemy go, jako doświadczonego trenera.

Urszula Golnik-Cichoń
Kierownik ds. Marketingu i PR
W dniu 24 marca 2018 roku, Pan Wiktor Wojciechowski przeprowadził szkolenie Profesjonalna Obsługa Pacjenta. W szkoleniu uczestniczyło 14 pracowniczek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICUS w Ciechanowie.
Szkolenie odpowiadało naszym oczekiwaniom. W szkoleniu były poruszone kluczowe tematy związane z obsługą pacjenta, trudnym pacjentem oraz sposobem zachowania.
Z przyjemnością rekomendujemy Pana Wiktora Wojciechowskiego, jako doświadczonego i godnego zaufania trenera.

mgr Iwona Mazanowska
Kierownik Administracyjny
 

Copyright © 2015-2024 Profesjonalna Obsługa Klienta. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Pro Acti Training.